Swedish

Juridisk information

Kom ihåg ditt medlemskort och få spännande förmåner hos SMILE-partners

Juridisk information

Scandlines Danmark ApS
Havneholmen 25, 8. sal.
DK-1561 Köpenhamn V
Danmark
Tel.: +45 33151515
Fax: +45 72 68 60 58

E-post: scandlines@scandlines.com 


Registrering
Säte: Köpenhamn, 18605600

Styrelseordförande
Søren Poulsgaard Jensen

Ledning
Stig Dambmann och Per Madsen

Ansvarsfriskrivning
Informationen på hemsidan uppdateras regelbundet, men det kan uppstå fel. Scandlines garanterar inte att informationen på hemsidan alltid är aktuell, korrekt och/eller fullständig.
Scandlines förbehåller sig dessutom rätten att göra ändringar eller korrigeringar av uppgifterna.
Scandlines ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust till följd av användningen av informationen på vår hemsida.
Nedladdning av dokument från Scandlines hemsida sker på användarens egen risk.
Scandlines är inte ansvariga för länkar till tredje parts servrar och heller inte för innehållet på tredje parts server.
Scandlines Danmark ApS innehar upphovsrätten till allt material som publiceras på vår hemsida.
Detta material får inte distribueras eller reproduceras utan tillstånd.

Allmän information om företaget

 

Officiellt namn: Scandlines Danmark ApS
Bolaget kallas: Scandlines
Bolagsform: Aktiebolag
Organisationsnummer: 18605600
Antalet anställda omräknat till heltidsanställda: Ca 2 000
Etableringsår: 1997
Adress: Havneholmen 25, 8. sal
DK-1561 Köpenhamn V
  Danmark
Telefonnummer +45 33151515
Faxnummer: +45 35290201
Officiell e-postadress: scandlines@scandlines.com
Officiell webbadress: www.scandlines.se