Swedish

Integritetspolicy

§ 1 Introduktion

Skyddet av dina personuppgifter är väldigt viktigt för oss på Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Catering ApS, Scandlines Bordershop Rostock GmbH and Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH (härefter kallade “Scandlines”). Denna integritetspolicy anger vilka personuppgifter som kommer att inhämtas när du använder de webbplatser som drivs av Scandlines. Sedan januari 2017 driver vi följande webbplatser: smile.scandlines.com, scandlines.dk, scandlines.de, scandlines.com, scandlines.se, scandlines.pl, scandlines.nl, scandlines-freight.com, puttgarden.border-shop.dk, puttgarden.bordershoppa.se, rostock.border-shop.dk och rostock.bordershoppa.se (härefter kallade ”webbplatsen” eller ”webbplatserna”). Denna integritetspolicy anger även för vilka ändamål dina personuppgifter kommer att behandlas samt anger vilka rättigheter du har i förhållande till dessa. Personuppgifter är enskilda uppgifter om person eller faktiska omständigheter som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Detta inkluderar t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

§ 2 Inhämtande och användning av uppgifter

Varje gång webbplatsen besöks kommer din webbläsare, på grund av tekniska skäl, att överföra följande information till oss

  • vilken webbplats filen begärdes ifrån,

  • namnet och katalogen som den begärda filen kan hittas i,

  • datum och tid för begäran, 

  • överförd datamängd,

  • åtkomststatus (filöverföring, filen kunde inte hittas osv.),

  • beskrivning av vilken typ av webbläsare som användes, och

  • klientens IP-adress.

Dessa uppgifter kommer att utvärderas av oss endast för statistiska ändamål. Uppgifterna kommer inte lagras på sådant sätt att de hänförs till en särskild person och de kommer inte heller att kombineras med andra uppgiftskällor. Din IP-adress kommer omedelbart att raderas efter ditt besök på vår webbplats.

Om det finns möjlighet att uppge dina personuppgifter på vår webbplats kan du göra detta frivilligt. Scandlines kommer endast att använda dina personuppgifter i syfte att uppfylla respektive ändamål, dvs. i syfte att fullgöra avtal med dig eller för att överföra önskad information, såvida du inte uttryckligen samtyckt till att vi använder uppgifterna för mer långtgående ändamål.

§ 3 SMILE-programmet

Denna § 3 ger dig information om behandlingen av dina personuppgifter såsom medlem av SMILE-programmet.

SMILE-programmet tillhandahålls av Scandlines Danmark ApS, Havneholmen 25, 8 tr. DK-1561 Copenhagen V.

Scandlines är ansvarig för att hantera dina personuppgifter inom SMILE-programmet och för att hanteringen sker i enlighet med tillämplig och tvingande lagstiftning om skydd för personuppgifter. Scandlines är personuppgiftsansvarig enligt tillämplig lagstiftning om skydd för personuppgifter.

Genom att bli medlem i SMILE-programmet ber vi dig under registreringsprocessen om uttryckligt samtycke för följande:

Ansökan och inköp

Scandlines registrerar och använder de uppgifter som efterfrågas i ansökningsformuläret för SMILE. I ansökningsformuläret för SMILE kommer du att bli ombedd att ange ditt namn, din e-postadress, din adress, ditt telefonnummer och din resfrekvens. Scandlines kommer att registrera och använda uppgifter avseende dina inköp (pris, plats och antal produkter) genomförda med ditt SMILE-kort i syfte att beräkna dina SMILE-poäng och för att skapa en kundprofil för SMILE. Svar på frågor från Scandlines som är hänförliga till dina köp och annan information hänförlig till köp, som du kan komma att ange till Scandlines, kommer att registreras och behandlas i syfte att hålla Scandlines uppdaterad avseende kundbeteenden samt för att möjliggöra att Scandlines tillhandahåller dig bättre service inklusive genom direkt marknadsföring.

Surfbeteende

Uppgifter om ditt surfbeteende på Scandlines webbplatser spåras via cookies och pixlar. För mer information om användningen av cookies och pixlar, vänligen se vår cookiepolicy på smile.scandlines.com/sv.

Nyhetsbrev

Under SMILE-registreringen måste du ge ett individuellt särskilt samtycke som ger oss tillåtelse att skicka nyhetsbrev till dig via e-post. Dessa nyhetsbrev innehåller bl.a. restips, information avseende nya produkter och förmåner samt inbjudningar till att delta i tävlingar. Innehållet i nyhetsbreven baseras på den information vi har inhämtat från din kundprofil. Om du därefter beslutar dig för att motsätta dig utskick av nyhetsbrev via e-post (opt out) kommer du endast att motta 2 e-postmeddelanden per år från SMILE som anger ditt poängsaldo och information om när giltighetstiden för dina poäng upphör.

Marknadsföring

Scandlines kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföring av våra produkter och tjänster och till marknadsundersökningar. För detta syfte kan dina personuppgifter komma att överföras till och behandlas av sociala medier i syfte att utföra marknadsföring av produkter och tjänster från Scandlines via dessa sociala medier. Dessutom kan dina personuppgifter komma att överföras till bolag som utför marknadsundersökningar i syfte att utföra sådana undersökningar för Scandlines.

Information avseende dina inköp relaterade till SMILE-poäng kommer att raderas ett år efter det att nämnda poäng preskriberats, se vidare punkten 7 i Allmänna villkor för SMILE. Våra Allmänna villkor för SMILE finns på smile.scandlines.com/sv. Information rörande namn, e-postadress, adress, telefonnummer och resfrekvens kommer att behållas ett år efter det att de senaste poängen på ditt konto har preskriberats eller efter det att ditt medlemskap har blivit avslutat, såvida du inte särskilt har bett oss att radera dina uppgifter dessförinnan. Avseende din rätt till information, rättelse, radering eller blockering av uppgifter gäller § 5 nedan. Om du begär att Scandlines raderar alla dina uppgifter och om medlemskap därefter inte är möjligt utan sådana uppgifter, kommer bestämmelserna i punkten 9 i Allmänna villkor för SMILE att gälla.

För lagring av data insamlad av Scandlines, anlitar Scandlines tredje part utanför EU i syfte att lagra och behandla dina personuppgifter. All sådan överföring av data till tredje part kommer att vara föremål för skriftligt avtal mellan oss och den aktuella tredje parten för att säkerställa att EU-reglering avseende skydd av personuppgifter beaktas. Tredje part kommer endast äga rätt att behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. Du äger rätt att närsomhelst begära en skriftlig kopia från Scandlines avseende de garantier som har lämnats av aktuell tredje part.

§ 4 Google Analytics

Webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, dvs. textfiler som sparas på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien avseende din användning av webbplatsen kommer i regel att överföras och lagras på en Google-server i USA. Anonymisering av IP-adresser aktiveras på webbplatsen. Inom EU:s medlemsländer och EES-länder kommer Google att förkorta din IP-adress. Endast i exceptionella fall kommer din fullständiga IP-adress överföras till en server i USA tillhörande Google och därefter förkortas.

För vår räkning, kommer Google att använda informationen för att utvärdera ditt användande av webbplatsen, för att sammanställa rapporter avseende aktiviteter på webbplatsen och för att tillhandahålla oss andra tjänster relaterade till användandet av webbplatsen och Internet. IP-adressen som överförs via din webbläsare inom Google Analytics kommer inte att samköras med andra uppgifter hos Google. Du kan förhindra installation av cookies genom att ändra inställningarna på din webbläsare. Notera dock att du kan vara förhindrad att använda funktioner på webbplatsen till fullo om du ändrar sådana inställningar. Du kan även förhindra insamlingen av cookies-genererade uppgifter om ditt användande av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt Googles behandling av uppgifter, genom att ladda ner och installera plug-in för webbplatsen som finns på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

För mer information avseende cookies, vänligen se vår cookiepolicy på en av våra webbplatser, se även § 1.

§ 5 Rätt till information, rättelse, utplåning eller blockering

I enlighet med den svenska personuppgiftslagen (Personuppgiftslag (1998:204)), danska dataskyddslagen (Persondataloven) och den tyska dataskyddslagen (Bundesdaten-schutzgesetz), har du rätt att begära att vi rättar eller utplånar (eller blockerar) dina personuppgifter som vi har lagrat, samt att begära att vi lämnar ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat. Du kan närsomhelst kontakta oss för dessa syften enligt nedan. Vänligen observera att vi begär viss nyckelinformation ifrån dig i syfte att kunna tillhandahålla de tjänster du begär. Om du skulle vilja att sådan information delvis eller helt ska raderas är det därför möjligt att du inte längre kommer att kunna använda vissa tjänster på webbplatsen eller att du endast kommer att kunna använda de i begränsad utsträckning.

Dina frågor och förslag gällande integritetsskydd är mycket välkomna och viktiga för oss. Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till: compliance@scandlines.com.

Juni 2017