Juridisk information

Scandlines Danmark ApS
Havneholmen 25, 8. sal.
1561 Köpenhamn V
Danmark
Tel: +45 33151515
Fax: +45 72 68 60 58

E-post: scandlines@scandlines.com

Registering
Säte: Köpenhamn, CVR 18605600

Styrelseordförande
Søren Poulsgaard Jensen

Direktion 
Stig Dambmann och Per Madsen

Ansvarsfriskrivning
Informationen på hemsidan uppdateras löpande, men fel kan förekomma. Scandlines garanterar inte att informationen på hemsidan vid var tid är aktuell, korrekt och/eller fullständig. Scandlines förbehåller sig också rätten att ändra eller justera lämnad information.
Scandlines är inte ansvarigt för direkt eller indirekt skada till följd av användningen av informationen på vår hemsida.
Nedladdning av dokument från Scandlines hemsida sker på användarens egna ansvar. 
Scandlines ansvarar inte för länkar till externa webbplatser eller innehållet på sådana webbplatser.
Scandlines Danmark ApS har upphovsrätt till allt material som publiceras på vår hemsida.
Materialet får inte delas eller mångfaldigas utan tillstånd av Scandlines.