Polish

Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych

§ 1 Wstęp

Ochrona danych osobowych jest dla nas, czyli dla spółek Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Catering ApS, Scandlines Bordershop Rostock GmbH i Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH (zwanych dalej "Scandlines") bardzo ważna. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera szczegółowy opis informacji personalnych, jakie są gromadzone podczas korzystania z witryn Scandlines. Według stanu na styczeń 2016 mamy następujące strony: smile.scandlines.com, scandlines.dk, scandlines.de, scandlines.com, scandlines.se, scandlines.pl, scandlines.nl, scandlines-freight.com, puttgarden.border-shop.dk, puttgarden.bordershoppa.se, rostock.border-shop.dk i rostock.bordershoppa.se (zwanych dalej łącznie "witrynami"). Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera również szczegółowy opis celów, dla których dane osobowe będą przetwarzane i wyjaśnia posiadane przez Ciebie w tym zakresie prawa. Dane osobowe to wszelkie informacje na tematy osobiste lub dotyczące okoliczności faktycznych odnoszących się do osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Obejmuje to na przykład imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

§ 2 Gromadzenie i wykorzystanie danych

Za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, Twoja przeglądarka ze względów technicznych przekazuje nam następujące informacje:

  • Strona, z której plik został wywołany.
  • Nazwę i folder, w którym plik został znaleziony.
  • Data i czas wywołania.
  • Ilość przesyłanych danych.
  • Stan dostępu (przekazany plik, plik nie został znaleziony, itp.).
  • Opis używanej przeglądarki.
  • Adres IP klienta.

Dane te będą wykorzystywane przez nas wyłącznie do celów statystycznych. Nie będą one przechowywane w sposób umożliwiający przypisanie ich do określonej osoby i nie są powiązane z innymi źródłami danych. Twój adres IP zostanie usunięty natychmiast po odwiedzeniu witryny.

Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych na naszej stronie, możesz to zrobić na zasadzie dobrowolności. O ile nie upoważniłeś nas wyraźnie do szerszego wykorzystywania danych, Scandlines będzie korzystać z Twoich danych osobowych tylko w określonym celu, np. dla wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartej umowy lub w celu przekazania żądanych informacji. 

§ 3 Program SMILE

 

Ta sekcja zawiera informacje na temat Twoich zarejestrowanych danych osobowych, pobranych ze względu na uczestnictwo w programie SMILE.

Usługi w ramach programu SMILE świadczone są przez Scandlines Danmark ApS, Havneholmen 25, 8. sal, 1561 Kopenhaga V.

Scandlines i spółki powiązane z Grupy Scandlines (Scandlines Danmark ApS Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Catering ApS, Scandlines Bordershop Rostock GmbH i Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH – zwane w tym paragrafie i dalej "Grupą Scandlines"), są odpowiedzialne za przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach programu SMILE oraz za to, aby odbywało się to zgodnie z mającymi zastosowanie aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Scandlines i spółki powiązane w ramach Grupy Scandlines są administratorami danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Przy przystępowaniu do programu SMILE poprosimy Cię o wyrażenie świadomej zgody na następujące kwestie związane z procesem rejestracji:

  • Wniosek i zakup

Scandlines i spółki powiązane w ramach Grupy Scandlines zarejestrują i będą przetwarzać dane, których podanie w formularzu zgłoszeniowym do programu SMILE jest obowiązkowe. We wniosku o przystąpienie do SMILE zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu i częstotliwości podróży. Wymienione firmy będą rejestrować i przetwarzać dane związane z Twoimi zakupami (cena, miejsce i liczba produktów) dokonanymi przy użyciu karty SMILE w celu naliczania Twoich punktów i stworzenia profilu klienta na potrzeby SMILE.

  • Działania podczas korzystania z przeglądarki

Informacje na temat Twoich działań podczas wizyt w witrynach Grupy Scandlines śledzone są za pomocą plików cookie i pikseli. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie i pikseli w naszej polityce cookies możesz znaleźć tutaj: www.scandlines.dk

  • Newsletter

Podczas procesu rejestracji należy wyrazić odrębnie wyraźną zgodę na otrzymywanie mailem naszego newslettera. Newslettery będą między innymi zawierały porady dotyczące podróży, informacje o nowych produktach i korzyściach oraz zaproszenia do udziału w konkursach. Zawartość newslettera będzie oparta na informacjach, jakie zebraliśmy w Twoim profilu klienta. Wysyłanie newslettera mailem przez Scandlines jest integralną częścią programu SMILE.

 

Informacje o Twoich punktach SMILE wynikających z zakupów zostaną usunięte po upływie roku od utraty przez nie ważności, por. Rozdział 7 Warunków ogólnych programu SMILE. Warunki ogólne programu SMILE można znaleźć tutaj: smile.scandlines.com O ile nie poprosisz wyraźnie o wcześniejsze usunięcie swoich danych, informacje te, składające się z imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu i częstotliwości podróży przechowywane są przez jeden rok od dnia upływu ważności ostatnich punktów na koncie lub od rezygnacji z uczestnictwa. Jeśli chodzi o prawo do uzyskania informacji, dokonania korekty, usunięcia lub zablokowania danych obowiązuje Rozdział 5 poniżej Jeśli zażądasz, aby Scandlines usunęło wszystkie Twoje dane i jeśli kontynuacja uczestnictwa bez takich danych nie jest możliwa, skuteczne stają się zasady ustalone w Rozdziale 9 Warunków ogólnych programu SMILE.

Witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics używa tak zwanych "cookies", czyli plików tekstowych przechowywane na Twoim komputerze, umożliwiających analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przekazywane są zwykle na serwer Google w USA i tam są przechowywane. W witrynie aktywowana jest anonimizacja IP. Dlatego w obrębie UE i EOG Google najpierw skróci Twój adres IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały Twój adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam dopiero skrócony.

Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania przez Ciebie z witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu. Adres IP wysyłany przez Twoją przeglądarkę do Google Analytics nie jest powiązany z innymi danymi Google. Można uniemożliwić instalację cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki. W takim przypadku może się zdarzyć, że nie będziesz mógł korzystać w pełni ze wszystkich funkcji witryny. Można również uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez cookies dla celów Google i Google Analytics dotyczących korzystania przez Ciebie z witryny (włącznie z adresem IP) poprzez pobranie i aktywowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

 Więcej informacji na temat plików cookies w polityce cookies możesz uzyskać na jednej z naszych stron, por. § 1.

§ 5. Prawo do informacji, korekty, usunięcia lub zablokowania danych

Zgodnie z niemiecką oraz duńską ustawą o ochronie danych masz prawo w dowolnej chwili zażądać od nas zmiany lub usunięcia (albo zablokowania) swoich danych osobowych oraz poprosić o informacje na ich temat. Zawsze możesz skontaktować się z nami w tym celu, korzystając z wybranej opcji poniżej. Pamiętaj, że będziemy potrzebować pewnych kluczowych informacji na Twój temat, aby móc zrealizować taką usługę. Jeśli zażądasz całkowitego lub częściowego usunięcia informacji, może się okazać, że nie będziesz mógł dalej korzystać z niektórych usług dostępnych w witrynie, albo że będziesz mógł z nich korzystać tylko częściowo.

§ 6 Kontakt

Twoje pytania i sugestie związane z ochroną danych osobowych są dla nas ważne i zawsze mile widziane. Możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres: compliance@scandlines.com

kwiecień 2016