Polish

Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych

§ 1 WPROWADZENIE

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas - Scandlines Danmark ApS, Scandlines Gedser – Rostock ApS, Scandlines Catering ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Rostock GmbH i Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH (dalej „Scandlines”) bardzo ważna. Z tego względu Scandlines podejmuje kroki celem zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych i zgodności z obowiązującymi prawami w zakresie ochrony danych, w tym unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”). Wszelkie odwołania do RODO będą obejmowały równolegle odwołania do mających zastosowanie krajowych przepisów dotyczących ochrony danych.

Scandlines jest administratorem odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych, Dane kontaktowe Scandlines znajdą Państwo na dole strony. Dla Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH i Scandlines Bordershop Rostock GmbH, wyznaczony jest zewnętrzny inspektor ds. ochrony danych. Jego dane kontaktowe również znajdą Państwo na dole tej strony.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych określa, jakie dane osobowe będą zbierane podczas zamawiania biletów lub innych usług, przystąpienia do program lojalnościowego Scandlines SMILE, oraz korzystania ze stron internetowych Scandlines. Od maja 2018 prowadzimy następujące witryny: smile.scandlines.com, scandlines.dk, scandlines.de, scandlines.com, scandlines.se, scandlines.pl, scandlines.nl, scandlines-freight.com, puttgarden.border-shop.dk, puttgarden.bordershoppa.se, rostock.border-shop.dk i rostock.bordershoppa.se (dalej łącznie określane jako „witryna”).

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych określa też cel przetwarzania Państwa danych osobowych oraz objaśnia prawa, które przysługują w tym zakresie. Dane osobowe to wszelkie szczegółowe informacje dotyczące osobistych lub faktycznych okoliczności określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Obejmuje to, np., nazwisko, adres, nr telefonu i adres e-mail, adres IP oraz wszelkie inne dane, które można prześledzić wstecz aż do Państwa osoby.

§ 2 GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH

W przypadku każdego odwiedzenia naszej witryny przeglądarka przekazuje nam następujące informacje z powodów technicznych

 • strona, z której zażądano pliku,
 • nazwa i katalog, w którym można znaleźć plik,
 • data i godzina żądania,
 • ilość przesłanych danych,
 • stan dostępu (transfer pliku, nie znaleziono pliku itp.),
 • opis rodzaju zastosowanej przeglądarki,
 • adres IP klienta.

Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu umożliwienia technicznego działania witryny, oraz poddane ocenie wyłącznie w celach statystycznych. To wykorzystanie jest uzasadnione zgodnie z art. 6(1)f RODO, gdyż jest niezbędne do spełnienia naszego uzasadnionego interesu poprzez udostępnienie, prowadzenie i udoskonalanie witryny. Informacje te nie będą przechowywane w sposób powiązany z konkretną osobą i nie będą łączone z innymi źródłami danych. Państwa adres IP zostanie bezzwłocznie skasowany po Państwa wizycie na naszej witrynie.

Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia w naszej witrynie danych osobowych (jak określono w § 4), w szczególności w celu zamówienia biletów, innych usług lub składania ogólnych zapytań, jest to dobrowolne. Scandlines wykorzysta Państwa dane osobowe tylko do realizacji danego celu, tj. wykonania relacji umownej (por. art.6(1)b RODO), lub w celu zapewnienia żądanych informacji (por. art. 6(1)b lub f RODO), o ile nie udzielili nam Państwo wyraźnej, odrębnej zgodny na dalsze wykorzystywanie danych.

Zachowanie w Sieci
Dane dotyczące Państwa zachowania w witrynach Scandlines są śledzone poprzez cookies i piksele. Scandlines uzyska Państwa zgodę przed użyciem cookies do śledzenia Państwa zachowania w jej witrynach.
Aby uzyskać dalsze informacje o wykorzystywaniu cookies i pikseli, patrz nasza polityka cookies na https://www.scandlines.pl/obsluga-klienta/cookies

§ 3 Program SMILE

W tej części znaleźć można informacje dotyczące Państwa danych osobowych jako członka programu SMILE, Program SMILE realizowany jest przez Scandlines Danmark ApS, Havneholmen 25, 8 piętro, DK-1561 Kopenhaga V.
Scandlines Danmark ApS odpowiada za obsługę Państwa danych osobowych w ramach programu SMILE, która odbywa się zgodnie z istotnymi i obowiązującymi zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Scandlines jest administratorem danych zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych, w tym RODO.
W procesie rejestracji do programu SMILE możemy poprosić o Państwa wyrażenie zgody w następującym zakresie:
Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy
Scandlines przetwarza następujące kategorie niewrażliwych danych osobowych:

 • Dane kontaktowe (np. nazwisko, e-mail, adres domowy, numer telefonu)
 • Częstotliwość podróży
 • Zachowanie w sieci (po uzyskaniu Państwa wcześniejszej zgody)
 • Historia zakupów dokonanych przez kartę SMILE (cena, lokalizacja i ilość produktów)
 • Państwa historia komunikacji ze Scandlines

Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych
Aplikacja i Zakupy
Scandlines zarejestruje i wykorzysta dane wymagane w formularzu aplikacji SMILE. Aplikacja SMILE poprosi Państwa o podanie nazwiska, adresu e-mail, adresu domowego, numeru telefonu i częstości podróży.

Scandlines zarejestruje i wykorzysta dane dotyczące Państwa zakupów (cena, lokalizacja i liczba produktów) dokonanych za pomocą Państwa karty SMILE.

Scandlines przetwarza powyższe dane osobowe w celu spełnienia swojego zobowiązania wobec Państwa, mianowicie utworzenia profilu i obliczenia liczby punktów SMILE. Podstawa prawna tego przetwarzania wynika z art. 6(1)b RODO.

Ponadto, odpowiedzi na pytania Scandlines związane z Państwa zakupami, oraz inne informacje, które mogą Państwo przekazać Scandlines w związku z zakupami zostaną zarejestrowane i wykorzystane do aktualizacji wiedzy Scandlines o Państwa preferencjach jako klienta, co umożliwi Scandlines osiągnięcie uzasadnionego celu, jakim jest świadczenie lepszych usług, łącznie z marketingiem ukierunkowanym na osobę klienta.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest zasada zrównoważenia interesów, por. art. 6(1) RODO. Proszę pamiętać, iż mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Scandlines danych osobowych w ramach uzasadnionych interesów i na obszarze marketingu bezpośredniego. Patrz „Państwa Prawa” poniżej.

Newsletter
Podczas procesu rejestracji SMILE, muszą Państwo udzielić osobnej, wyraźnej zgody umożliwiającej nam wykorzystanie Państwa danych osobowych do wysyłania newsletterów drogą elektroniczną. Newslettery zawierać będą, między innymi wskazówki dot. podróży, informacje odnośnie nowych produktów i nowych korzyści oraz zaproszenia do udziału w konkursach. Treść newslettera oparta jest na informacjach, jakie zebraliśmy w Państwa profilu klienta. Jeśli później zdecydują się Państwo zrezygnować z otrzymywania komunikacji elektronicznej, będą Państwo otrzymywać tylko 2 coroczne e-maile serwisowe od SMILE, określające stan salda punktowego oraz informacje o ważności posiadanych punktów.

Z tego względu podstawą prawną przetwarzania Państwa informacji osobowych w ramach wysyłania newsletterów jest Państwa zgoda, por. art. 6(1)a RODO.

Marketing
Scandlines wykorzysta Państwa dane osobowe do marketingu naszych produktów i usług oraz przeprowadzania ankiet.

W tym zakresie, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane operatorom mediów społecznościowych (np. Facebook) wyłącznie w celu marketingu produktów i usług Scandlines poprzez te media społecznościowe.

Podstawą prawą tego przetwarzania jest Państwa wyraźna, udzielona zgoda, por. art. 6(1) RODO.

§ 4 – ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Scandlines może udostępniać Państwa dane osobowe spółkom w grupie Scandlines (tj. spółkom określonym w § 1 powyżej) w wyżej określonych celach, w tym w celu przydzielania punktów SMILE na podstawie zakupów dokonanych w jednej ze spółek Scandlines.

Scandlines może też udostępniać Państwa dane osobowe mediom społecznościowym, takim jak Facebook, na potrzeby marketingu poprzez te media.

Scandlines może też angażować strony trzecie do przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych w naszym imieniu, np. dostawcom hostingów i Google Analytics (por. też § 8 poniżej), Odbiorcy tacy są przetwarzającymi dane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i mogą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi udokumentowanymi instrukcjami. Scandlines zapewnia, iż takie strony trzecie wdrożyły niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być też co jakiś czas udostępniane partnerom przeprowadzającym ankiety w wyłącznym przeprowadzania ankiet w imieniu Scandlines.

§ 5 - PRZEPŁYW DANYCH OSOBOWYCH POZA UE/EEA

Scandlines korzysta z usług firm hostingowych zlokalizowanych poza EU i EEA, np. w USA, w celu przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych zebranych przez nas.

Wszystkie przypadki przekazania danych takim stronom trzecim wymagać będą pisemnej umowy pomiędzy nami, a daną stroną trzecią, w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami UE dot. ochrony danych. Umowa zostanie zawarta na podstawie Wzorcowych Klauzul Komisji UE, lub zawarta z firmą posiadającą certyfikat w ramach Tarczy Prywatności UE-USA.

Strona trzecia będzie mogła przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

W każdej chwili mają Państwo prawo zażądania od Scandlines kopii gwarancji dotyczących ochrony danych gwarantowanej przez daną stronę trzecią.

§ 6 - OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane, które przekazują nam Państwo poprzez witrynę będą generalnie przechowywane tylko przez czas niezbędny do realizacji umowy z Państwem, lub odpowiedzi na zapytanie. Jeśli zastosowanie mają ustawowo dłuższe okresy zachowania, dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu zgodnie z tymi wymaganiami, jak również w przypadku szczególnego, uzasadnionego interesu (np. w przypadku sporu sądowego).

Informacje dotyczące Państwa zakupów związanych z punktami SMILE zostaną usunięte jeden rok po ich przedawnieniu, patrz Punkt 7 Warunków SMILE. Nasze warunki SMILE dostępne są na stronie https://smile.scandlines.com/pl/Terms 

Informacje dotyczące nazwiska, adresu e-mail, adresu domowego, numeru telefonu i częstości podróżowania będą przechowywane przez jeden rok od chwili przedawnienia ostatnich punktów na Państwa koncie, lub wygaśnięcia Państwa członkostwa, chyba, że wyraźnie zażądają Państwo od nas wcześniejszego usunięcia Państwa danych.

W zakresie prawa do informacji, poprawiania, usunięcia lub zablokowania zastosowanie ma § 9 poniżej. Jeśli zażądają Państwo od Scandlines usunięcia wszystkich swoich danych, wskutek czego dalsze członkostwo będzie bez takich danych niemożliwe, zastosowanie będą mieć zasady rozwiązania określone w Punkcie 9 warunków SMILE.

§ 7 - PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

W zakresie, w którym Scandlines przetwarza Państwa dane osobowe za Państwa zgodą, por. powyżej, mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać taką zgodę.

Wycofanie zgody zazwyczaj oznacza, iż Scandlines nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych, o ile Scandlines nie będzie posiadać do tego innej podstawy prawnej,

§ 8 GOOGLE ANALYTICS

Witryna wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieciowej dostarczanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, umożliwiające analizę sposobu, w jaki korzystają Państwo z witryny. Informacje wytworzone przez cookies odnośnie korzystania z witryny zazwyczaj są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na witrynie aktywowana jest anonimizacja IP. Z tego względu, w Państwach Członkowskich UE lub w innych krajach będących stroną Umowy o Europejskiej Strefie Ekonomicznej, Google najpierw skróci adres IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP zostanie przekazany do serwera należącego do Google USA i tam skrócony. Ramy prawne takiego przekazania do USA wyznacza Struktura Tarczy Prywatności UE-USA (por. też § 5).

W naszym imieniu Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, tworzenia raportów aktywności w witrynie, oraz świadczenia nam innych usług powiązanych z korzystaniem z witryny oraz Internetu.

Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookies odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tym niemniej, w takim wypadku mogą nie mieć Państwo dostępu do wszystkich funkcji witryny w ich pełnym zakresie. Mogą Państwo też uniemożliwić gromadzenie danych wytworzonych przez cookies dotyczących korzystania z witryny (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i instalację wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.  

Dalsze informacje dotyczące plików cookies dostępne są w naszej polityce cookies w jednej z naszych witryn, por. § 1.

§ 9 MONITORING

W niektórych strefach zainstalowane są systemy monitoringu. W takim przypadku są one wyraźnie oznakowane.

Dane z monitoringu są przetwarzane na poniższych podstawach prawnych:

 • Bezpieczeństwo infrastruktury portowej i statków na podstawie obowiązującego prawa (Kodeks ISPS, Art. 6(1)c RODO;
 • Ochrona mienia Scandlines przed uszkodzeniem i kradzieżą, art. 6(1)f RODO.

Dostęp do danych z monitoringu możliwy jest wyłącznie w razie powiązanego wypadku, w przeciwnym razie zostaną one automatycznie nadpisane w odstępach czasu określonych w obowiązujących prawach krajowych,

§ 10 PAŃSTWA PRAWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych, posiadają Państwo szereg praw, z których mogą Państwo skorzystać kontaktując się ze Scandlines za pomocą poniższych danych kontaktowych.

Należy pamiętać, że wymagamy pewnych kluczowych informacji, aby móc zapewnić niezbędne usługi. Jeśli oczekują Państwo częściowego lub całkowitego usunięcia takich informacji, istnieje możliwość, iż nie będą Państwo w stanie dłużej w stanie korzystać z pewnych usług w naszych witrynach, lub będą one dostępne jedynie częściowo.

Odnośnie poniższych praw informacje dostępne są pod adresem https://GDPRRights.scandlines.com.  

Prawo dostępu

Mają Państwo prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Scandlines, w tym okresu zachowania, stron, którym udostępniamy Państwa dane osobowe itp.

Prawo do korekty i usunięcia

Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane przez Scandlines są nieprawidłowe, niekompletne lub mylące, mają Państwo prawo do korekcji, poprawy lub zablokowania takich danych.

W niektórych przypadkach mogą też mieć Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

W niektórych przypadkach mogą mieć Państwo prawo zażądania od Scandlines ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli posiadają Państwo takie prawo i chcą z niego skorzystać, Scandlines może jedynie przechowywać lub przetwarzać Państwa dane osobowe na potrzeby utworzenia, egzekucji lub obrony roszczenia prawnego lub ochronę strony trzeciej lub istotnych interesów publicznych, jeśli nie uzyskaliśmy Państwa zgody.

Prawo do sprzeciwu

W niektórych przypadkach mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia danych

W niektórych przypadkach mogą mieć Państwo prawo do przenoszenia danych oraz otrzymania swoich danych osobowych lub przeniesienia ich do innego administratora.

Prawo do skargi

Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się ze Scandlines, jeśli są Państwo zdania, że Scandlines przetwarza Państwa dane osobowe z pogwałceniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Jeśli jednak nie mogą Państwo wraz ze Scandlines znaleźć rozwiązania, lub nie chcą kontaktować się ze Scandlines, mogą Państwo złożyć skargę u właściwych władz ds. ochrony danych.

§ 11 Kontakt

Państwa pytania i sugestie w kwestii ochrony danych są mile widziane i ważne. Mogą Państwo skontaktować się z nami przez e-mail: compliance@scandlines.com.  

25 maja 2018

Podmioty odpowiedzialne:

Scandlines Danmark ApS *
Scandlines Gedser-Rostock ApS*
Scandlines Catering ApS*


*Havneholmen 25, 8.
DK – 1561 Kopenhaga V

Scandlines Deutschland GmbH**
Scandferries Holding GmbH**
Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH**
Scandlines Bordershop Rostock GmbH**


**Bäckerbreitergang 75
D - 20355 Hamburg

** Zewnętrzny inspektor ds. ochrony danych: Frank Jander, Kedua GmbH, Eichhorster Weg 80, 13435 Berlin.

OBSŁUGA KLIENTA
Godziny otwarcia: 8-18 w dni powszednie, 9-18 w weekendy

Tel. +49 (0) 381-77 88 77 66
Numer CVR: 18605600