Danish

Medlemsvilkår

Når du tilmelder dig SMILE programmet, accepterer du nedenstående medlemsvilkår for SMILE. De til enhver tid gældende vilkår kan findes på smile.scandlines.com.

1. KORTUDSTEDER

Din aftalepart og kortudsteder for SMILE medlemskort er Scandlines Danmark ApS (herefter ”Scandlines”).

2. BESKRIVELSE AF SMILE

SMILE kortet er et medlemskort uden kreditfunktion. SMILE programmet giver adgang til optjening af bonuspoint baseret på dine køb på www.scandlines.com og øvrige Scandlines’ hjemmesider med undtagelse af www.scandlines.se, i Scandlines’ billetkontorer, ombord på Scandlines’ færger og i Scandlines’ BorderShops, samt til specielle medlemsfordele og medlemstilbud hos Scandlines og Scandlines’ eventuelle samarbejdspartnere.

3. MEDLEMSKAB

SMILE kortet er gratis og kan erhverves af alle, der er fyldt 18 år (dog 20 år for personer bosat i Sverige). På anmodning fra Scandlines skal alder og bopæl kunne dokumenteres.
SMILE-kortet er personligt og må ikke overdrages til andre. Det kan udelukkende erhverves af privatpersoner, og det gælder ikke for virksomheder. Et SMILE medlemskab forudsætter, at du har en e-mail, idet medlemskabet baseres på elektronisk kommunikation. SMILE kortet er først gyldigt, når det er aktiveret. Aktivering sker via registrering af et SMILE medlemskab til kortindehaveren. Registrering kan foretages på smile.scandlines.com/da, i en SMILE boks om bord på en Scandlines-færge eller i en BorderShop i Rostock eller Puttgarden. 
Det er også muligt at aktivere sit SMILE medlemskab ved at downloade Scandlines appen i Google Play eller App Store og logge ind med sine SMILE oplysninger.  

4. MEDLEMSKABSNIVEAUER

Der er to medlemskabsniveauer i SMILE programmet. Indgangsniveauet er SMILE. Medlemmer kan opgraderes til det højere niveau (SMILE+) i en periode på 12 måneder for 5000 points, hvilket medfører yderligere fordele og højere satser for optjening af point. Som SMILE+ medlem optjener du dobbelt point, når du handler ombord på vores færger og i BorderShop. På køb af billetter optjenes der ikke dobbelt point – uanset billettype. 
Yderligere oplysninger om fordelene ved et SMILE+ medlemskab kan ses på smile.scandlines.com/da. Såfremt et SMILE+ medlemskab ikke fornyes inden udgangen af 12-månedersperioden, bliver SMILE+ medlemskabet automatisk konverteret til et SMILE medlemskab. 

5. OPTJENING AF POINT

Der kan optjenes point på SMILE kortet ved ethvert køb foretaget online på www.scandlines.com og øvrige Scandlines-hjemmesider , i Scandlines’ billetkontorer, om bord på Scandlines’ færger og i Scandlines’ BorderShops. Der kan dog ikke optjenes point på køb af billetter til Helsingør-Helsingborg-ruten, billetter til gående, cykelbilletter, busbilletter, lastbilbilletter, magasiner, aviser og tobaksprodukter.
De gældende satser for optjening af point for alle givne produkter kan til enhver tid findes på smile.scandlines.com/da.
Hvert point har en værdi af 0,01 DKK.

Der optjenes point ud fra følgende model:
0,5-1 point pr. 1 DKK på shopping (ombord på færgerne og i BorderShop)
3 point pr. 1 DKK på Economy billetter og 1-dagsbilletter
7 point pr. 1 DKK på Standard billetter
10 point pr. 1 DKK på FLEX billetter.

Der optjenes ikke point på gebyrer eller lignende. 

Point optjenes ved forevisning af SMILE kortet i forbindelse med betaling eller automatisk ved køb foretaget på Scandlines’ hjemmesider, når du er logget ind som SMILE kunde. Se mere om efterregistrering af point i afsnit 8. Såfremt du ikke har medbragt dit SMILE kort, har du mulighed for at få udstedt et midlertidigt kort, som du kan forevise og optjene point på i forbindelse med betalingen. Efterfølgende kan du inden for 4 uger overføre point fra det midlertidige kort til dit SMILE kort. Point, optjent på et midlertidigt kort, er gyldige i 4 uger fra optjeningsdagen, hvorefter de bortfalder uden varsel.

Du kan tjekke dine optjente SMILE point på smile.scandlines.com.

6. ANVENDELSE AF BONUSPOINT

SMILE point kan enten anvendes til opgradering til et SMILE+ medlemskab, som beskrevet ovenfor under pkt. 4, eller som betaling ved køb af billetter, handel ombord på Scandlines’ færger, i Scandlines’ BorderShops eller hos vores eventuelle samarbejdspartnere.
Point kan anvendes i kombination med kontant betaling med mindre andet er udtrykkeligt angivet.
Du kan anmode om en kontant refusion af dine egne point i overensstemmelse med lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Betalingsloven). Scandlines opkræver et kontant gebyr, der på nuværende tidspunkt er 100 kr. pr. kontant refusion. Billetter købt for point eller for en kombination af point og kontanter kan ændres og refunderes i henhold til de ændrings- og refunderingsregler, som gælder for den pågældende billettype.
Ved refundering og ændring af billetter, købt for en kombination af point og kontant betaling, returneres de anvendte point forud for kontante beløb. 
Der optjenes ikke point, når der anvendes SMILE point til et køb.

SMILE Point billetten
Som noget særligt kan man som SMILE medlem, når man når 20.000 point, købe en SMILE Point billet. For billetten gælder der nogle særlige vilkår: 
- Billetten købes for 25.000 point og har en værdi af 549 DKK.
- Billetten kan ikke ombookes, og der kan ikke tilkøbes afbestillingsservice.
- Billetten kan refunderes inden for 24 timer i henhold til de gældende billetbetingelser.
- Billetten kan kun købes online og præsenteres først for dig, når du har 20.000 eller flere point. 
- Prisen på billetten gælder uanset sæson og uanset om det er til Gedser-Rostock eller Rødby- Puttgarden.
- Der betales et indløsningsgebyr på 25 DKK for at købe billetten. Gebyret refunderes ikke ved evt. refundering. 
- Hvis kunden har mellem 20.000 og 24.999 point, er det muligt at tilkøbe point. Se afsnit 7.

 

SMILE Point returbilletten
Hvis du har købt en SMILE Point billet, vil du også få mulighed for at købe en SMILE Point returbillet. For billetten gælder nedenstående vilkår:
- Prisen på billetten er 549 DKK
- Billetten kan ikke ombookes og der kan ikke tilkøbes afbestillingsservice
- Billetten kan refunderes inden for 24 timer i henhold til de gældende billetbetingelser
- Billetten kan kun købes online og præsenteres kun for dig, hvis du har valgt en SMILE Point billet på udrejsen
- Prisen på billetten gælder uanset sæson og uanset om det er til Gedser-Rostock eller Rødby- Puttgarden.

7. KØB AF SMILE POINT

Det er muligt at tilkøbe SMILE point i tre forskellige pakker, hvis du har mellem 20.000 og 24.999 point og gerne vil købe en SMILE Point billet. Point kan købes i følgende pakker:
1.000 point = 75 DKK
2.500 point = 125 DKK 
5.000 point = 240 DKK

Point kan kun købes via scandlines.dk eller scandlines.se. 
Køb af point kan ikke fortrydes.  

8. EFTERREGISTRERING AF SMILE POINT 

Det er muligt at optjene SMILE point, selvom et køb er gennemført uden brug af dit SMILE kort. For efterregistrering af point gælder i så fald følgende vilkår:
- Der skal sendes en e-mail med din e-mail adresse samt et billede af den pågældende bon til smile@scandlines.com
- Henvendelsen til kundeservice skal være rettet inden for en uge efter købsdato
- Ved efterregistrering af point ved køb ombord på færgerne og i BorderShop optjenes der 0,5 point pr. 1 DKK 
- Der kan maks. anmodes om efterregistrering af point 3 gange pr. kalenderår.

9. GYLDIGHED OG FORÆLDELSE af point

Point, der er optjent inden aktivering af SMILE kortet, jf. pkt. 3, er kun gyldige, såfremt aktivering og registrering foretages inden for 4 uger efter tidspunktet for optjening.
Endvidere vil optjente point forældes, såfremt de ikke er brugt inden for 24 måneder fra tidspunktet for det respektive points optjening. Det er dog muligt at forlænge pointenes levetid ved enten at bruge SMILE kortet ombord på færgerne, i BorderShop eller ved at købe en billet, hvor SMILE kortet anvendes. Hvis SMILE kortet bruges inden for de gældende points levetid, så forlænges alle point på kontoen med 24 måneder. 

10. ANDRE FORDELE

Foruden muligheden for optjening af point giver SMILE og SMILE+ medlemskaberne en række yderligere fordele. De til enhver tid gældende fordele er nærmere beskrevet på smile.scandlines.com/da.

11. UDMELDELSE OG OPHØR af SMILE PROGRAm OG medlemskab

Du kan til enhver tid melde dig ud af SMILE programmet ved skriftligt at meddele dette til Scandlines. E-mail eller fax er tilstrækkeligt. Ved udmeldelse, når der ikke er tale om omstændigheder omfattet af pkt. 9, bevarer dine optjente point deres gyldighed i en periode på seks måneder efter modtagelsen af udmeldelsen, medmindre tidligere udløb sker i henhold til pkt. 9. I tilfælde af udmeldelse er du forpligtet til at tilintetgøre SMILE kortet eller tilbagelevere det til Scandlines, når der ikke længere er gyldige point tilknyttet kortet.
Såfremt du sletter din SMILE konto, ophører dit medlemskab automatisk, og du vil herefter ikke kunne bruge dit SMILE kort. Samtidigt vil du miste alle optjente point, som er registreret og/eller forbundet til dit SMILE kort, ligesom du skal tilbagelevere dit SMILE kort til Scandlines eller tilintetgøre kortet straks efter sletning af dine data.

Endvidere ophører dit medlemskab automatisk 12 måneder efter dine SMILE-point er forældet (se afsnit. 9)
Scandlines kan når som helst med 2 måneders varsel ophæve SMILE programmet. Hvis Scandlines vælger at ophæve SMILE programmet udløber optjente point samtidigt med SMILE programmets ophør. Meddelelse herom sendes til medlemmerne via e-mail samt oplyses på www.scandlines.com.
Såfremt SMILE må ophøre som følge af lovgivning, retsafgørelse, påbud herom fra offentlige myndigheder eller lignende, vil SMILE ophøre øjeblikkeligt uden forudgående meddelelse herom, og optjente point vil udløbe samtidigt hermed, uden at dette udløser nogen form for kompensation fra Scandlines.

12. MISBRUG OG EKSKLUDERING

Scandlines forbeholder sig ret til permanent at ekskludere et medlem fra SMILE programmet i tilfælde af misbrug af medlemskabet. I sådanne tilfælde vil hidtil optjente, men ubrugte, point på medlemmets konto blive slettet samtidigt med at ekskluderingen meddeles medlemmet. I tilfælde af misbrug kan Scandlines nægte medlemmet adgang til Scandlines og Scandlines koncernforbundne selskabers* forretningssteder.
Eksempler på misbrug kan være: Ulovlig opførsel som bedrageri eller forsøg herpå, uacceptabel opførsel over for Scandlines og Scandlines koncernforbundne selskaber*, Scandlines samarbejdspartnere, ansatte eller passagerer, overtrædelse af nærværende medlemsvilkår eller øvrig opførsel, som af Scandlines betragtes som umoralsk eller uetisk.
Scandlines forbeholder sig desuden retten til at annullere indsamlingen af point relateret til en aflyst booking eller i forbindelse med medlemmets upassende brug af medlemskabet.
I tilfælde af ekskludering er medlemmet forpligtet til at udlevere SMILE kortet til Scandlines på forlangende eller til at returnere SMILE kortet til Scandlines hurtigst muligt.

13. MISTEDE KORT

Såfremt du mister dit SMILE kort, eller dette bliver stjålet, bedes du hurtigst muligt spærre kortet på smile.scandlines.com/da samt ansøge om et nyt kort. Point, der i mellemtiden, er blevet brugt fra et stjålet eller tabt SMILE kort, anses for at være brugt og vil ikke blive refunderet. 
Det er altid muligt at finde sit SMILE kort, ved at downloade Scandlines appen i enten Google Play eller App Store (kræver login). 

14. PERSONOPLYSNINGER

Scandlines, herunder relevante selskaber indenfor Scandlines koncernen*, er ansvarlig for, at håndtering af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med bestemmelserne i de relevante og gældende ufravigelige regler vedrørende beskyttelse of personoplysninger og i overensstemmelse med vores Persondatapolitik, som du kan finde på www.scandlines.dk. Scandlines og relevante selskaber inden for Scandlines koncernen* er dataansvarlig i henhold til de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

15. ØVRIGE BETINGELSER

Alle produkter og tjenester indeholdt i SMILE og/eller som er betalt helt eller delvist med point, er omfattet af de gældende regler og betingelser, som finder anvendelse for det pågældende produkt/tjeneste. For rejser købt for point gælder således Scandlines befordringsbestemmelser og salgsbetingelser, som kan findes på www.scandlines.com.

Scandlines forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt samt efter eget skøn at ændre disse medlemsvilkår med to måneders varsel. Scandlines vil i tilfælde af væsentlige ændringer informere dig per e-mail. Sådanne ændringer betragtes som godkendt af dig, såfremt du fortsætter med at bruge dit SMILE kort, efter at du har modtaget meddelelse herom, eller såfremt du ikke har indgivet en skriftlig indsigelse senest en måned efter, at du modtog meddelelse herom fra Scandlines. Disse konsekvenser vil også fremgå af den meddelelse, du modtager vedrørende ændringer. Såfremt du ikke kan acceptere ændringerne, vil dit medlemskab blive bragt til ophør i henhold til punkt 9 første afsnit. De nye regler vil dog fortsat gælde for de point, som du måtte have, og som bevarer deres gyldighed i 6 måneder efter udmeldelse i henhold til punkt 11.

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i medlemsvilkårene erklæres ugyldige af en kompetent myndighed eller retsinstans, vil en sådan ugyldighed ikke berøre gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse medlemsvilkår.

Disse medlemsvilkår erstatter alle tidligere udgaver af medlemsvilkår for SMILE. 

16. LOVVALG

Enhver uenighed eller tvist udspringende af- eller med relation til nærværende medlemsvilkår skal afgøres ved de danske domstole efter dansk ret. 

*Scandlines Danmark ApS, Scandlines Catering ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Rostock GmbH og Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH.

Februar 2021