Danish

Erklæring om databeskyttelse

§ 1 Indledning

Beskyttelse af dine personlige data betyder meget for os, Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Catering ApS, Scandlines Bordershop Rostock GmbH og Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH (herefter kaldet “Scandlines”). Denne erklæring om databeskyttelse indeholder en nærmere beskrivelse af, hvilke personlige data der indsamles, når du bruger Scandlines websteder. Pr. januar 2017 har vi følgende websteder: smile.scandlines.com, scandlines.dk, scandlines.de, scandlines.com, scandlines.se, scandlines.pl, scandlines.nl, scandlines-freight.com, puttgarden.border-shop.dk, puttgarden.bordershoppa.se, rostock.border-shop.dk og rostock.bordershoppa.se (herefter i fællesskab kaldet “webstedet”). Denne erklæring om databeskyttelse indeholder også en nærmere beskrivelse af de formål, hvormed dine personlige data vil blive behandlet, og forklarer de rettigheder, du har i den forbindelse. Personlige data er enhver oplysning om personlige eller faktuelle forhold vedrørende en identificeret eller identificerbar person. Det inkluderer for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

§ 2 Indsamling og brug af data

Hver gang du besøger webstedet, overfører din browser af tekniske årsager følgende oplysninger til os:

  • Den side, hvorfra filen blev rekvireret.
  • Navnet og mappen, hvori filen kan findes.
  • Dato og tidspunkt for rekvireringen.
  • Mængden af overførte data.
  • Adgangsstatus (overført fil, fil ikke fundet osv.).
  • En beskrivelse af den type webbrowser, der bruges.
  • Kundens IP-adresse.

Disse data bliver udelukkende anvendt til statistiske formål af os. De bliver ikke gemt på en måde, der henviser til en bestemt person, og de bliver ikke kombineret med andre datakilder. Din IP-adresse bliver slettet umiddelbart efter dit besøg på webstedet.

Hvis der er mulighed for at indtaste personlige data på vores websted, kan du gøre det på frivillig basis. Scandlines bruger kun dine personlige data til opfyldelse af bestemte formål, dvs. opfyldelse af et kontraktmæssigt forhold eller til at overføre ønskede oplysninger, medmindre du udtrykkeligt har givet os tilladelse til mere vidtrækkende brug af dataene.

§ 3 SMILE-program

Dette afsnit giver dig oplysninger om dine personlige data som medlem af SMILE-programmet.

SMILE-programmet leveres af Scandlines Danmark ApS, Havneholmen 25, 8. sal, 1561 København V.

Scandlineser ansvarlig for håndteringen af dine personlige data i SMILE-programmet og for at håndteringen sker i overensstemmelse med relevante og gældende obligatoriske regler vedrørende beskyttelse af personlige data. Scandlines er dataansvarlig i overensstemmelse med gældende regler for beskyttelse af personlige data.

Når du bliver medlem af SMILE-programmet, beder vi dig om dit udtrykkelige samtykke til følgende under registreringsprocessen:

Ansøgning og køb

Scandlines vil registrere og bruge de data, der er påkrævet i SMILE-ansøgningsformularen. I SMILE-ansøgningen bliver du bedt om at anføre dit navn, din e-mailadresse, din bopælsadresse, dit telefonnummer og hvor ofte du rejser. Nævnte virksomheder vil registrere og bruge data vedrørende dine køb (pris, sted og antal produkter) foretaget via dit SMILE-kort for at beregne dine SMILE-point og oprette en kundeprofil til SMILE. Svar på spørgsmål fra Scandlines i relation til dine køb samt øvrige oplysninger du giver Scandlines i relation til dine køb vil blive registreret og brugt til opdatering af Scandlines’ viden om kundepræferencer for bedre at kunne servicere dig fremover, herunder til brug for målrettet markedsføring overfor dig.

Browsing adfærd

Oplysningerne vedrørende din browsing adfærd på Scandlines’ websteder spores via cookies og pixels. Du kan få yderligere oplysninger om brug af cookies og pixels i vores cookiepolitik på smile.scandlines.com/da 

Nyhedsbrev

Under registreringsprocessen skal du give separat, udtrykkeligt samtykke til, at vi kan sende dig vores nyhedsbrev via e-mail. Disse nyhedsbreve vil blandt andet indeholde rejsetips, oplysninger om nye produkter, nye fordele og invitationer til at deltage i konkurrencer. Indholdet af nyhedsbrevet er baseret på de oplysninger, vi har indsamlet i din kundeprofil. Hvis du efterfølgende frabeder dig at modtage sådanne elektroniske henvendelser, vil du kun modtage 2 e-mails om året fra SMILE indeholdende din point balance og information om udløbsdato på dine point.

Markedsføring og spørgeskemaundersøgelser

Scandlines vil bruge dine personoplysninger til markedsføring af varer og tjenesteydelser fra Scandlines og til at udsende spørgeskemaundersøgelser. I den forbindelse kan dine personoplysninger blive videregivet til sociale medier med henblik på markedsføring af Scandlines’ varer og tjenesteydelser via de pågældende sociale medier. Dine personoplysninger kan desuden blive videregivet til virksomheder, som udarbejder og fremsender spørgeskemaundersøgelser på vegne af Scandlines.

Oplysninger vedrørende dine SMILE-point optjent via køb, vil blive slettet et år efter, at disse point er forældede i henhold til Afsnit 7 i SMILE-betingelserne. Du kan finde vores SMILE-betingelser på smile.scandlines.com/da. Oplysninger omfattende navn, e-mailadresse, bopælsadresse, telefonnummer og rejsehyppighed opbevares i et år, efter at de sidste point på din konto er forældede, eller dit medlemskab er ophørt, medmindre du udtrykkeligt beder os om at slette dine data før da. Med hensyn til din ret til oplysning, berigtigelse, sletning eller blokering gælder nedenstående § 5. Hvis du forlanger, at Scandlines sletter alle dine data, og hvis fortsat medlemskab ikke er muligt uden sådanne data, vil reglerne i Afsnit 9 i Smile-betingelserne træde i kraft.

Scandlines benytter eksterne samarbejdspartnere placeret uden for EU, f.eks. i USA som databehandlere i forbindelse med opbevaring og administration af dine persondata. Alle dataoverførsler til sådanne eksterne partnere vil ske i henhold til skriftlig aftale mellem os og den pågældende eksterne samarbejdspartner, som sikrer overholdelse af EUs regler om databeskyttelse. Eksterne databehandlere vil kun være berettigede til at behandle disse data i henhold til vores instrukser. Du er til enhver tid berettiget til fra Scandlines at rekvirere en kopi af de garantier, som den eksterne samarbejdspartner skriftligt har påtaget sig for at overholde EU's regler om databeskyttelse.

§ 4 Google Analytics

Webstedet bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger såkaldte "cookies", dvs. tekstfiler der gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af webstedet. Informationerne, der genereres af cookien om din brug af webstedet, overføres normalt til en Google server i USA og gemmes der. IP-anonymisering er aktiveret på webstedet. Derfor vil Google allerførst afkorte din IP-adresse inden for EU og EØS. Kun i særlige tilfælde vil hele din IP-adresse blive overført til en server tilhørende Google i USA og afkortet der.

Google bruger informationerne på vegne af os til at evaluere din brug af webstedet, at sammenstille rapporter om webstedsaktiviteter og til at levere andre tjenester forbundet med brugen af webstedet og internettet til os. IP-adressen, der sendes af din browser til Google Analytics, bliver ikke lagt sammen med andre af Googles data. Du kan forhindre installering af cookies ved at opsætte din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Hvis du gør det, skal du dog vide, at du muligvis ikke vil være i sand til at bruge alle webstedets funktioner fuldt ud. Du kan også forhindre indsamling af data genereret af cookien vedrørende din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse) til Google samt Googles behandling af disse data ved at downloade og aktivere den browser plug-in, der er til rådighed på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Du kan få flere oplysninger om cookies i cookiepolitikken på et af vores websteder jf. § 1.

§ 5 Ret til oplysning, rettelse, sletning eller blokering

I overensstemmelse med den danske persondatalov og den tyske Bundesdatenschutzgesetz er du berettiget til når som helst at bede os om at ændre eller slette (eller blokere) dine personlige data, som vi opbevarer, samt at bede om oplysning om de personlige data, vi har. Du kan til enhver tid kontakte os med dette formål ved brug af mulighederne nedenfor. Bemærk, at vi kræver visse væsentlige oplysninger om dig for at kunne give dig den service, du har brug for. Hvis du ønsker, at sådanne oplysninger slettes helt eller delvist, er det derfor muligt, at du ikke længere vil kunne bruge visse tjenester på webstedet, eller at du kun delvist vil kunne bruge dem.

§ 6 Kontakt

Dine spørgsmål og forslag vedrørende emnet databeskyttelse er meget velkomne og vigtige for os. Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til: compliance@scandlines.com.  

Juni 2017